Kocúrkovo - Most odnikiaľ-nikam z verejných zdrojov za 7 miliónov eur

Autor: Anna Müllerová | 1.7.2015 o 8:36 | Karma článku: 11,34 | Prečítané:  24638x

Počas zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš dňa 25.6.2015 z rokovacej sály odišlo osem opozičných poslancov.   http://msz.tvliptov.sk/clanok/5-zaznam-z-rokovania-riadneho-zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva-ix

Ahojte Liptáci aj Neliptáci,

pre všetkých, ktorých úprimne zaujíma, čo sa udialo na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš dňa 25.6.2015, by som chcela vymenovať fakty, ktoré predchádzali odchodu ôsmich poslancov mesta Liptovský Mikuláš zo sály pred hlasovaním o zrušení uznesenia č. 93/2014. Toto uznesenie, prijaté v októbri 2014, v rámci projektu modernizácie železničnej trate preferovalo investične menej náročný a k životnému prostrediu šetrnejší variant komunikačného napojenia budúcej železničnej stanice na mesto – cestu cez Kamenné pole smerom na supermarket Tesco. Investor projektu, Železnice Slovenskej republiky, v novembri 2014 túto prioritu akceptovali a žiadali projektanta REMING CONSULT a.s. o jej zapracovanie do projektu. Na zasadnutí dňa 25.6.2015 mesto uznesenie zrušilo, čím dalo zelenú výstavbe investične náročnejšieho mosta vedúceho priamo do rezidenčnej zóny – na ulicu Belopotockého. Ako dotknutý občan som sa zasadnutia mestského zastupiteľstva osobne zúčastnila, podávam informácie z prvej ruky.

Na úvod je potrebné uviesť, že spolu s ostatnými susedmi z Belopotockého ulice sa skutočne oprávnene obávame vyvlastňovania našich domov - predseda komisie pre územné plánovanie a rozvoj Ing. arch. Pavel Bobák, CSc. sa vyjadril, že túži na Belopotockého ulici „zadefinovať stavebnú uzáveru v šírke 15-20 metrov od osi súčasnej cesty a nedovoliť tam rekonštrukcie starých budov, kým samy nespadnú alebo nepríde doba, že budú asanované v záujme novej výstavby, lebo raz to bude najlukratívnejší priestor mesta.” Stavebná uzávera v celkovej šírke 40 metrov v záujme novej výstavby. Pýtam sa – aká je to nová výstavba vo verejnom záujme, ktorá pripraví celé rodiny o strechy nad hlavou?!!! Polyfunkčné obchodné centrá? Kaviarne? Reštaurácie? Pre koho bude plánovaná polyfunkčná výstavba určená? Prešli ste sa niekedy v poobedných hodinách po centre mesta? Nevšimli ste si, že je úplne vyľudnené? Aká je v regióne kúpna sila? Potrebujeme ďalšie obchodno-zábavné centrá za každú cenu, cez mŕtvoly?

Pán primátor sa v polhodinovom monológu pre TV Liptov vyjadril, že prekládka železnice mu spríjemní rodinné grilovačky na Borbisovej ulici, pretože nebude počuť „klepkanie“ vlakov prechádzajúcich po trati. To, že tvrdošijným trvaním na výstavbe mostu na Belopotockého ulici pripraví celé rodiny o strechu nad hlavou, je mu pravdepodobne ľahostajné. Je mu takisto ľahostajné, že na Garbiarskej ulici pribudne ďalšia križovatka, ktorá skomplikuje dopravnú situáciu a zhorší plynulosť premávky v centre. Jeden kruhový objazd, šesť svetelných križovatiek na úseku od hotela Jánošík po Rachmaninovo námestie. Päť mostov cez rieku Váh, z toho tri na úseku jedného kilometra. Usilujeme sa o zápis do Guinessovej knihy rekordov?

Vynechanie mosta z projektu mal pán primátor Blcháč pripravené bývalým vedením mesta ako na zlatom podnose. Investor projektu modernizácie železníc - ŽSR, akceptoval prioritizovanú lacnejšiu komunikáciu cez Kamenné pole, schválenú v uznesení bývalého mestského zastupiteľstva č. 93/2014 z 23.10.2014. Na túto komunikáciu je vydané aj platné územné rozhodnutie. Súčasné vedenie mesta jasne potvrdilo svoj „podnikateľský“ zámer s lokalitou okolo Belopotockého ulice, keď dňa 25.6.2015 uznesenie zrušilo. Pán Ing. arch. Pavel Bobák sa pre mesačník Mikuláš v čísle 6 vyjadril: „Keď si môže dať mesto prostredníctvom investície ŽSR postaviť most, ktorý je oveľa drahšou investíciou, ako je výstavba cesty, prečo túto možnosť nevyužiť.“ Podobné verejné vyhlásenia vyvolávajú obavu z možného zámerného zneužívania podpory poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a preferovanie záujmu súkromného nad záujmom verejným.

Bod č. 6 programu zastupiteľstva s dlhočizným názvom “Informácia o súčasnom stave projektu Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo) z pohľadu mesta, vystúpenie občana Ladislava Mlynarčíka vo veci plánovanej výstavby mosta cez rieku Váh s prepojením na ulicu Belepotockého” v programe pôvodne figuroval len ako “informácia” a “príhovor občana”.  Večer pred zasadnutím okolo 20:00 do bodu programu náhle pribudlo hlasovanie o zrušení uznesenia č. 93/2014. Toto uznesenie prioritizovalo v rámci projektu modernizácie železníc investične menej náročnú komunikáciu smerom na supermarket Tesco, pripájajúcu sa na existujúci predimenzovaný štvorpruhový privádzač. Investor ŽSR prioritu mesta akceptoval a v liste z dňa 21.11.2014 požiadal projektanta, spoločnosť REMING CONSULT a.s., o jej zapracovanie do projektovej dokumentácie.

Pán primátor Blcháč počas zasadnutia zastupiteľstva viackrát zdôraznil: „Veľmi mi záleží na občanoch mesta, chcem im pomáhať a som otvorený diskusii o vhodných riešeniach, čoho dôkazom napríklad je, že som sa osobne stretol s tu prítomnou pani Müllerovou.“ Áno, pán primátor sa so mnou na pôde mestského úradu skutočne stretol, za čo som mu veľmi vďačná.

Počas nášho osobného stretnutia argumentoval tým, že investor nie je ochotný urobiť zmenu v projekte, lebo uznesenie č. 93/2014 vníma ako nejednoznačné. List ŽSR z dňa 21.11.2014 smerovaný na REMING CONSULT a.s. je jasným dôkazom toho, že investor s uznesením nemá najmenší problém – veď prečo by aj mal, keď je komunikácia smerom na supermarket Tesco investične menej náročná? Jediný, kto tu mal (osobný?) problém s výkladom uznesenia, je súčasné vedenie mesta. Tak ho včera pre istotu rovno zrušilo…

Večer pred konaním zasadnutia mestského zastupiteľstva, približne o 20:00, nastala zmena pôvodného programu – pribudlo hlasovanie o zrušení uznesenia č. 93/2014. Dvaja opoziční poslanci totiž mali dovolenku, tretí je dlhodobo práceneschopný. Okamžite som volala do práce šéfovi, veľkoryso mi schválil dovolenku. Na druhý deň som o 10:00 vkročila do sály, kde sa konalo zasadnutie.

Nemá zmysel detailne popisovať čo sa tam dialo, mnoho vyjadrení poslancov bola iba typická populistická vata, pravo-ľavé žabo-myšie vojny. Vedenie mesta dookola argumentuje, že most na Belopotockého ulici nie je možné vynechať z projektu ŽSR – bolo by potrebné otvárať platné územné rozhodnutie, čo by ohrozilo celú 600 miliónovú investíciu. Krajský stavebný úrad, ŽSR aj projektant REMING CONSULT a.s. nám pritom potvrdili, že územné rozhodnutie v žiadnom prípade otvárať potrebné nie je, most je možné jednoduchým úkonom vynechať z projektu. Bez akéhokoľvek ohrozenia projektu modernizácie železníc. Nie „aktivisti“, ako ich pán primátor nazýva, sú tými, kto ohrozuje prekládku. Ohrozujúcim elementom je jedine tvrdošijný postoj súčasného vedenia mesta, ktoré má so súčasnou obytnou zónou mesta s prevahou rodinných domov neznáme podnikateľské plány - usudzujúc na základe vyjadrení Ing. arch. Pavla Bobáka, CSc.

Poslednou barličkou, na ktorú sa vedenie mesta dlho odvolávalo, bol Územný generel dopravy, vypracovaný ešte v roku 2008. Pán Ing. arch. Pavel Bobák, CSc. však na zasadnutí zastupiteľstva dňa 25.6.2015 nešťastne verejne potvrdil, že považuje čísla a údaje v genereli za „podľa jeho vkusu nie dobré“. Napriek tomu vedenie mesta hlasovalo proti aktualizácii osem rokov starých údajov firma Dopravoprojekt, ktorá generel vypracovala, bola do týždňa ochotná za 1 500 eur aktualizovať dáta, aby pri optimalizácii dopravnej infraštruktúry v meste bolo možné vychádzať z reálnych čísel. Vedenie mesta tým dalo jasne najavo, že na svoje rozhodovanie nepotrebuje žiadne relevantné dáta, je už dávno rozhodnuté. Rozhodnuté nielen modernizovať železničnú trať, no pod zámienkou projektu modernizácie urobiť zo súčasnej pokojnej a tradičnej obytnej zóny mesta, zónu obchodno-zábavnú. Na úkor toho, že vznikne investične náročný zbytočný most odnikiaľ-nikam a na Garbiarskej ulici pribudne ďalšia križovatka, zhoršujúca plynulosť premávky v už aj tak zahustenom centre mesta. Zdroje, ktoré bude potrebné investovať do stavebných úprav na Belopotockého ulici a vybudovanie križovatky Garbiarska-Belopotockého, by mohli byť efektívnejšie využité inde - napríklad na vybudovanie križovatky v mestskej časti Okoličné v smere zo Závažnej Poruby a na dobudovanie južného a severného obchvatu mesta. Vidina podnikateľskej príležitosti je však silnejšia ako hlas občana. Okoličnému a sídlisku Podbreziny sa dopravná situácia neodľahčí, sídlisku Nábrežie sa priťaží – veľkolepý, nedomyslený projekt za 600 miliónov eur.

Poslanci, ktorí sa dňa 25.6.2015 pred hlasovaním zdvihli a odišli, chceli ochrániť nás občanov pred zruinovaním domovov a zhoršením dopravnej situácie v centre mesta – uvedomovali si, že nemajú dostatok hlasov na zabránenie zrušeniu uznesenia č. 93/2014. Jedinou možnosťou bolo pokúsiť sa urobiť zastupiteľstvo neschopným uznášania. Bohužiaľ, nikto ďalší sa už nezdvihol, nikto nehlasoval proti. Som presvedčená, že aj niektorí z poslancov, ktorí zostali v zasadacej miestnosti a hlasovali, mali odlišný názor než ten, ktorý vyjadrili v hlasovaní. Nečudujem sa, že sa svoj osobný názor v súčasnej atmosfére v meste, plnej vyhrážok a korupcie, báli vyjadriť. Nemali by však zabúdať na svojich voličov, ktorí do nich vložili svoju dôveru. Pred voľbami nám sľubovali, že budú konať v záujme nás, bežných ľudí, občanov. Mali by preto hlasovať tak, ako im káže svedomie, nie podľa toho, čo im diktuje strana, vedenie.

Nežijeme predsa v diktátorskom režime, ale v demokracii. Poslanci, ani primátori, ani starostovia nevlastnia mestá. Sú našimi zamestnancami, sú platení z našich daní. Pevne verím, že nádej obyčajných ľudí je ukotvená v prísloví „Božie mlyny melú pomaly, ale isto“. Netreba sa len báť otvorene vyjadriť svoj názor keď sa deje neprávosť, alebo niekto prekračuje svoje právomoci. 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Najdlhšia bytovka na svete je vo Viedni a má meno po Marxovi. Je radosť v nej žiť

Nie je špinavá ani nebezpečná, hoci sú v nej sociálne byty. Nezamestnaní v nej bývajú vedľa profesorov.

EKONOMIKA

Slovák vytvoril nový dizajn pre TANAP, majú oň záujem

Baví ho, keď sa môže podieľať propagácii Slovenska.

BRATISLAVA

Bratislava porastie do výšky, budovy zmenia panorámu

V Bratislave rýchlym tempom pribúdajú výškové budovy.


Už ste čítali?